Chronische reumazorg

Home / Algemeen / Chronische reumazorg
In Algemeen

De afdeling reumatologie van de Sint Maartenskliniek voert reeds meer dan 10 jaar wetenschappelijk onderzoek uit naar kwaliteit van chronische reumazorg en naar optimalisatie van gebruik van biologicals (veel gebruikte en dure reumamedicatie). Hieruit blijkt dat door o.a. dosisaanpassing spaarzamer omgegaan kan worden met deze kostbare medicijnen. Dit resulteert in betere zorg, met tegelijk jaarlijkse besparingen van duizenden euro’s per patiënt. De Sint Maartenskliniek heeft het aangepaste behandelmodel reeds in haar eigen kliniek geïmplementeerd en wil het principe nu verder verspreiden, zodat de reumazorg ook in de rest van Nederland verbeterd kan worden. De Sint Maartenskliniek is daartoe het RAINBOW project gestart.

RAINBOW project
Het RAINBOW (Rheumatoid Arthritis ImplemeNtation of Biological dose Optimalisation in real World) project is een implementatietraject  gericht op kwaliteitsoptimalisatie gecombineerd met kostenreductie, door middel van tight control reumazorg en dosisoptimalisatie van biologicals. Het doel van het project is het realiseren van optimale zorg voor patiënten met reumatoïde artritis (RA), artritis psoriatica (PsA) en spondyloartritis (SpA) in ziekenhuizen in Nederland, met daarbij een zo zinnig en zuinig mogelijk gebruik van biologicals. Om dit doel te bereiken kan een team van reumaspecialisten van de Sint Maartenskliniek begeleiding in de vorm van training, advies en feedback geven in de deelnemende ziekenhuizen. Het RAINBOW project wordt ondersteund door de vier grote zorgverzekeraars.

Succesvolle start
In Lelystad is een pilot van het RAINBOW project met succes uitgevoerd, waaruit blijkt dat goede kwaliteit reumazorg te implementeren is in de praktijk. Zo lukte het om bij een groot deel van de patiënten de biologicaldosering te verlagen terwijl de ziekteactiviteit globaal ongewijzigd bleef en het aantal ziekteactiviteitsmetingen fors toenam. Tijdens deze pilot werd daarnaast gemiddeld ongeveer €4.000,- aan medicatiekosten per patiënt per jaar bespaard.

Mocht u vragen hebben, of als u zich wilt aanmelden voor dit project, kunt u contact met ons opnemen via: rainbow_project@maartenskliniek.nl

Bron: Sint Maaartenskliniek

Recommended Posts