Disclaimer

Home / Disclaimer

Toegang hebben tot en het gebruik maken van deze website betekent dat de bezoeker van de site instemt met het onderstaande.

De Fysio Online (afgekort DFO) besteedt voortdurend aandacht en zorg aan de gegevens en informatie op de website. Toch kan het voorkomen dat er op de website onjuistheden of onvolkomenheden voorkomen.
De Fysio Online aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie of die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de site of de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen bezoeken of te consulteren. Het gebruik en de toepassing van de gegevens op de site zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker.

DFO kan niet gezien worden als vervanging van de reguliere medische zorg. Bij twijfel, vragen en/of verergering van klachten adviseren wij u te allen tijden contact op te nemen met uw huisarts. Bezoek aan en gebruik van de website is geheel voor eigen risico van de gebruiker.

Het auteursrecht van de op deze site gepubliceerde informatie ligt bij DFO. De gegevens op deze site zijn met de grootste zorg en precisie opgesteld. Organisaties Fysiz en Hierhebikpijn.nl hebben onder meer informatie verstrekt ten behoeve van de site.

Niets van deze site mag op welke manier dan ook gekopieerd, of op microfilm worden gekopieerd, gereproduceerd, opgenomen in een database, geupload, verzonden, gepubliceerd of verspreid, worden zonder schriftelijke toestemming vooraf van DFO.