Kunstknie uitstellen?

Home / Algemeen / Kunstknie uitstellen?
In Algemeen

Door patiënten met knieklachten te behandelen met een gewrichtsdistractor, kan plaatsing van een kunstknie wel vijf jaar worden uitgesteld. Karen Wiegant onderzocht dat bij patiënten onder de 65 jaar die aanvankelijk in aanmerking kwamen voor een knieprothese. Zij keek bij deze relatief jonge patiënten omdat een knieprothese bij hen vaak een keer vervangen moet worden, vanwege de beperkte levensduur van een prothese en de vaak nog actieve leefstijl van de patiënt. Kniedistractie resulteerde bij meer dan driekwart van de patiënten gedurende vijf jaar in afname van de pijn en verbetering van de functie van de knie, zo laat zijn zien. Tegelijkertijd nam ook het kraakbeenweefsel toe.

Kniedistractie is een behandeling waarbij een verlengbaar frame aan weerszijden van de knie geplaatst wordt waardoor een kleine ruimte (5mm) tussen het boven- en onderbeen ontstaat, de distractie. Tijdens de belasting van dit frame ontstaat mechanische stimulatie van gewrichtsweefsels, zonder dat de kraakbeenoppervlaktes elkaar echt raken. De hypothese is dat distractie op die manier zorgt voor herstel en vorming van (nieuw) kraakbeen. Om een gewricht in goede conditie te houden is namelijk een bepaalde mate en manier van belasting nodig. Dit zorgt voor een evenwicht in de aanmaak en afbraak van gewrichtsweefsels. Langdurige overbelasting kan tot schade, ofwel artrose, leiden. Herstel van de weefsels is mogelijk door enerzijds de beschadigde weefsels te ontlasten, en tegelijkertijd enige belasting te geven zodat het weefsel gestimuleerd wordt.

Bron: UMC Utrecht / Fysio Forum

Recent Posts